Phát triển hệ sinh thái

Hỗ trợ cộng đồng

Doanh nghiệp kết thúc giai đoạn ươm tạo, chuyển sang giai đoạn tăng tốc. Các doanh nghiệp đã được hình thành, nhóm khởi nghiệp

Nghiên cứu chuyển giao tri thức

Nơi FIIS chuyển giao tri thức từ các kế hoạch khởi nghiệp lên cho các doanh nghiệp

Hợp tác quốc tế

Thiết lập mạng lưới, mở rộng mối quan hệ với những thành phần đa dạng trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Tư vấn

FIIS cung cấp dịch vụ tư vấn, lên kế hoạch và tổ chức sự kiện dành cho
đối tượng khách hàng là tổ chức, cá nhân; đặc biệt có những gói ưu đãi cho các nhóm khởi nghiệp và các CLB sinh viên.