TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Khả năng sáng tạo của sinh viên là vô hạn. Mọi ý tưởng đều có giá trị nếu như được đặt vào thời gian và không gian phù hợp. Để hiện thực hoá những ý tưởng thành những sản phẩm và dịch vụ có giá trị, FIIS luôn đồng hành, thấu cảm, gia tăng giá trị. Chúng tôi tin vào một cộng đồng mà ở đó, mọi cá nhân đều có thể góp phần làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn thông qua các ý tưởng kinh doanh sáng tạo bền vững.

 

Một số hình ảnh hoạt động của FIIS