TẦM NHÌN

FIIS mong muốn trở thành một không gian ươm tạo kiểu mẫu, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trường Đại học ở Việt Nam.